COOKIES

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

WHAT ARE COOKIES?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

HOW TO CONTROL COOKIES

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Chrome -  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Firefox -  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer -  https://support.microsoft.com/en-us/kb/283185

Android -  http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

CO JSOU COOKIES?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

JAK UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat).  Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org.  Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/283185/cs

Android - http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Product added to wishlist
Product added to compare.