Newsletter agreement (Eng)

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

1.

Udělujete tímto souhlas firmě greenstrawberry s.r.o. , se sídlem Bellova 10 Brno, PSČ 623 00,

IČ 045 53 241. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával následující osobní údaje:

 • jméno
 • emailovou adresu

 

2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem dobrovolně vyžádaného reklamního sdělení.

 

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:

emailového kontaktu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i zpracovatelé:

 

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby.

 

5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět , a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

7.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
 • porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Product added to wishlist

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website